Connect with us

Maqedonia e Veriut

Struga po fundoset financiarisht, nuk ka asnjë rrugë shpëtimi

Published

on

Ramiz Merko, kryetari i Komunës së Strugës, megjithëse ishte i detyruar me ligj, nuk mori vendim për të shpallur paqëndrueshmëri financiare të komunës, dhe as nuk e informoi këshillin komunal, Ministrinë e Financave, Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale dhe Bashkësinë e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale (BNJVL) që rrezikohet mbijetesa e qendrës turistike të Liqenit të Ohrit. Raporti i fundit i revizorit konkludon se Komuna e Strugës nuk ka gjendje financiare pasi llogaria e saj është bllokuar për më shumë se gjashtë muaj dhe sepse për një periudhë prej gjashtë muajsh, vazhdimisht për çdo muaj, shuma totale e detyrimeve të papaguara gjatë 60 ditëve tejkalon 80% e të ardhurave të realizuara nga buxheti bazë i komunës, thuhet në analizën e NovaTV, përcjell in 7.

Për të qenë rreziku edhe më i madh, komuna ka vazhduar edhe më tej të angazhohet në aktivitete jo specifike të cilat edhe më tej e kanë rënduar gjendjen financiar të komunës, edhe ashtu para kolapsit. Përkatësisht, janë financuar projekte të reja kapitale dhe investime që rriten çdo vit, janë zhvilluar rregullisht procedura të prokurimit publik që rrisin detyrimet financiare, të gjitha në një kohë kur asnjë kryetar apo këshill nuk ka marrë masa për të kapërcyer paqëndrueshmërinë financiare të shkaktuar me vite.

Nuk ka përfitim as nga taksat turistike, e as nga plazhet

Nga ajo që kanë konkluduar revizorët për Strugën është se fshihet praktikisht përgjigja pse komuna po fundoset ngadalë. Ekzistojnë thjesht shuma milionëshe që komuna, nëse është e ekipuar, e aftë dhe funksionon ligjërisht, mund t’i paguajë borxhet, por këtë nuk e bën. Në vitin 2018, vetëm 45,000 euro janë paguar në buxhetin e komunës si qira afatshkurtër e tokës ndërtimore të plazhit në pronësi të shtetit. Që nga viti 2011, komuna e Strugës i është dhënë e drejta të disponojë me tokë ndërtimore në pronësi të shtetit, duke trashëguar të gjitha kontratat që Ministria e Transportit dhe Lidhjeve ka bërë me qiramarrësit e plazhit.

Në lidhje me këtë, revizori zbuloi se nga 11 plazhet, tetë kanë pasur kontrata të nënshkruara në vitin 2010, ndërsa tre të tjerët kanë nënshkruar në vitin 2011. Pas skadimit të kontratave, gjashtë nga qiramarrësit në vitin 2012 nuk kanë paraqitur kërkesë për nënshkrim të aneksit të kontratës, kështu që kontratat e tyre nuk u janë zgjatur. Meqenëse kontratat konsiderohen se kanë skaduar, duhet të organizohet një ofertë publike. Që nga viti 2012 e këndej, Komuna e Strugës nuk ka publikuar asnjë thirrje publike për përdorimin e këtyre plazheve, gjë që krijon mundësinë që plazhet të përdoren nga qiramarrësit ekzistues ose të rinj, pa të drejta dhe detyrime të rregulluara, gjë që kontribuon në mungesën e të ardhurave në komunë.

Pesë qiramarrësit kanë nënshkruar aneks për kontratat, por kur kontratat e tyre kanë skaduar në vitin 2014, përkatësisht në vitin 2015, edhe për këto plazhe nuk është organizuar asnjë prokurim publik. Për këtë ishin njoftuar inspektoriatet kompetente, por nuk u ndërmor asnjë veprim i nevojshme. Në vitin 2016 janë ngritur padi kundër qiramarrësve. Me shtatë qiramarrës të plazheve, paditësi dhe i padituri vendosën të shlyenin dhe paguanin borxhet e tyre me këste, por vetëm dy prej tyre paguan borxhin.

Për të qenë turpi edhe më i madhe apo edhe papërgjegjësi më e madhe, është mbledhja e taksës turistike. Në dy vitet e fundit, komuna ka mbledhur rreth 80,000 euro nga turistët, që është shumë minimale për një qendër turistike. Dhe si mund që komuna të paguaj më shumë kur nuk ka të dhëna të sakta për numrin e objekteve që ofrojnë akomodim dhe shërbime për turistët, të cilët do t’i nënshtroheshin inspektimit. Për më tepër, ky inspektim kryhet vetëm nga një inspektor.

Kjo mungesë kontrolli dhe ç’organizimi nga autoritetet komunale u mundëson shumë punëtorëve turistikë të heshtin për numrin aktual të mysafirëve. Përndryshe, fondet nga kjo përdoren për propagandë të përgjithshme turistike dhe për përmirësimin e kushteve të qëndrimit të turistëve. Kjo është arsyeja pse këto para përdoren në programe speciale. Me një shikim të programit të komunës së Strugës është zbuluar se në vitin 2018, si dhe një vit më parë, 17 aktivitete për zhvillimin e turizmit nuk u realizuan plotësisht, por paratë u ridërguan për qëllime të tjera, gjë që përsëri hap dilemë për neglizhencë dhe jokujdes për turizmin.

Paratë nga higjiena publike dhe parkimi nuk mbarojnë në Komunë

Mozaiku i mosmbledhjes së të ardhurave është më i madh. Komuna humbet para si nga tarifa për higjenë publike, ashtu edhe nga tarifat e parkimit. Përkatësisht, sipas programit të komunës për ruajtjen e higjienës publike, është paraparë të bëhet nga katër ndërmarrje publike, duke mbuluar kështu mjedisin përreth zonave rurale. Mbledhja e tarifës bëhet nga ndërmarrjet publike dhe asnjë fond nuk transferohet në llogari të komunës.

E njëjta procedurë e paligjshme vlen edhe për tarifat e parkimit, që do të thotë se Komuna e Strugës nuk gjeneron të ardhura në bazë të një tarife komunale për përdorimin e hapësirës së parkimit. Komuna ka parkingje që operohen nga një kompani publike. Ndërmarrja publike ka marrë një vendim për rregullimin e parkimit, mënyrën, kushtet, kohëzgjatjen dhe tarifën e shërbimit, dhe megjithëse ka detyrim të ngarkojë një tarifë të shërbimeve dhe ta transferojë atë në komunë, përsëri ajo nuk vepron në përputhje me ligjin. Edhe ky rast është për disa vjet me radhë.

Duke inspektuar të dhënat analitike të kërkesave për kompensim për statusin juridik të gjërave juridike të paligjshme, revizorët kanë përcaktuar që në katër raste, në shumën totale prej 30,000 euro, nuk janë marrë asnjë masë në kohë për të mbledhur pagesat. Kjo mënyrë e funksionimit nuk është në përputhje me Ligjin, i cili saktëson qartë se kjo mund të paguhet brenda dhjetë ditëve të punës ose të shtyhet në 12 këste për të cilat kërkohet një kontratë.

A ka shpëtim dhe a do të ketë ndonjë përgjegjësi?

Llogaria e Komunës së Strugës është bllokuar që nga viti 2010 me një vendim gjyqësor të Gjykatës së Shkallës së Parë Strugë pas një kredie të aprovuar në vitin 2000 në vlerë prej 3.7 milion EUR. Në fund të vitit 2018, sipas një raporti të Ministrisë së Financave, ekzistojnë detyrime të papaguara prej 5.5 milion EUR nga komuna. Nga ana tjetër, deri në fund të vitit 2018 komuna e Strugës ka pretenduar se do t’i grumbullojë mjetet e pagrumbulluar që kapin vlerën e 6.3 milion euro. Sidoqoftë, këto para ende nuk paguhen me kohë. Komuna, e cila është jashtë rregullave, nuk mban shënime të ndara në mënyrë që të shohë afatet kohore për mbledhje, për të cilat janë parashtruar kërkesa dhe nëse ka regjistrime të kërkesave që nuk mund të mblidhen.

Me një ritëm të tillë Ramiz Merko është duke e çuar Strugën në falimentim, a për këtë ai duhet të japë llogar para publikut, veçanërisht struganëve, atyre u detyrohet një sërë përgjigjesh në lidhje me paratë e tyre – si harxhohen ato në mungesë të programeve buxhetore realiste dhe specifike dhe pse komuna nuk ka arritur të ndërtojë një sistem efikas në dy dekada, për mbledhjen e tarifave dhe taksave dhe ta bëjë më të lehtë mirëmbajtjen e kondicionit financiar të komunës.

Por a do të ketë ndonjëherë përgjegjësi për këto mallverzime dhe shumë të tjera për harxhime joracionale të parave të qytetarëve, kjo mvaret nga Prokuroria Publike, e cila është kompetente.

Kjo që publikuam është vetëm një pjesë e papërgjeshmërive të Komunës së Strugë, ku faji më i madh bie drejtëpërdrejtë mbi kryetarin aktual nga radhët e BDI-së, Ramiz Merko, shkruan in7.

 

Burimi: NOVATV

 

Continue Reading

Lajme

Akuza për diskriminim ndaj shqiptarëve në mbrojtje dhe ushtri

Published

on

By

Akuza për diskriminim ndaj shqiptarëve në mbrojtje dhe ushtri

Reformat në administratën shtetërore të Maqedonisë së Veriut duhet të bëhen duke ndjekur parimet e Marrëveshjes së Ohrit të cilat janë ndjekur në hartimin e ligjeve të vendit. Megjithatë ende ka paqartësi kur është fjala për zbatimin e plotë në praktikë. Së fundmi, disa punonjës të Ministrisë së Mbrojtjes njoftuan Zërin e Amerikës lidhur me ankesat e tyre për diskriminimi mbi baza etnike. Korrespondenti ynë Isak Ramadani bisedoi me njërin nga ta dhe me një zyrtar të lartë të Ministrisë, i cili i kundërshton këto akuza.

Muhaedin Bela, kolonel në ushtrinë e Maqedonisë së Veriut dhe punonjës i administratës në Ministrinë e Mbrojtjes, thotë në një intervistë për Zërin e Amerikës se shqiptarët nuk janë të përfaqësuar sa duhet në strukturat udhëheqëse ushtarake dhe ato të Ministrisë së Mbrojtjes në përputhje me ligjet që dalin nga Marrëveshja e Ohrit.

Ai thekson se shqiptarët në këtë ministri por dhe në ushtri përballen me pengesa për sa i përket përparimit në karrierë. Ndërkohë, ka ngritur padi në gjykatë ndaj tashmë sh-ministres së Mbrojtjes dhe dy zyrtarëve të tjerë për diskriminim.

“Në Ministrinë e Mbrojtjes nga 15 Këshilltarë Shtetërorë, vetëm 1 është shqiptar. Nga 18 udhëheqës të sektorëve, asnjë nuk është shqiptar. Nga 77 seksione, vetëm një është shqiptar. Nga 20 batalione, ose 13 batalione dhe 7 Qendra, vetëm 3 komandantë janë shqiptrarë. Përqindja në njësitë speciale është shumë e vogël; më duket tani është bërë rreth 4 për qind. Unë jam autor i Planit për përfaqësim të drejtë dhe të përshtatshëm të hartuar në periudhën 2012-2015 që parashikonte deri në v.2015 të përfundojë gjithçka”.

Zoti Bela thotë po ashtu se në armatë, nga nëntë seksionet apo ndarjet specifike të Shtabit të Përgjithshëm si J-1 deri në J-9, siç njihen në terminologjinë ushtarake, vetëm një është shqiptar.

Por, Zëvendësministri i Mbrojtjes, Bashkim Hasani, në një bisedë me Zërin e Amerikës, thotë se pretendimet e zotit Bela janë të nxitura politikisht.

“Numri i Këshilltarëve (shtetërorë) nuk është 15 por është 5 në Ministrinë e Mbrojtjes dhe nga këta pesë, njëri është i njejti person, i cili na akuzon për gjoja diskriminim. Nga 16 udhëheqës të sektorëve 15 janë të plotësuar, të autorizuar dhe katër prej tyre janë shqiptarë”.

Megjithatë, duket se ka paqartësi rreth numrit të drejtuesve të sektorëve në MM. Në faqen e internetit të Ministrisë nga 18 emra që figurojnë, dy duket të jenë shqiptarë, teksa shumica e tyre në këto poste janë të autorizuar, që nënkupton ushtrimin e përkohshëm të detyrës. Zoti Bela thotë se është vepër penale emërimi i personave të autorizuar në krye të sektorit përderisa ka drejtues të pezulluar nga këto poste.

Zëvendës-ministri Hasani thotë se plotësimi i këtyre vendeve nuk varet vetëm nga vullneti politik, i cili ekziston, por edhe nga respektimi i rregullave dhe ligjeve; se Rregullativa ligore nuk lejon diskriminimin në baza etnike, ngaqë gjatë hapjes së konkursit, një mekanizëm për balancimin mbi baza etnike përcakton se sa prej konkurruesve shqiptarë duhet pranuar në punë dhe sa nga komunitetet tjera.

“Në konkursin e fundit për administratorë këtu në Ministrinë e Mbrojtjes, nga pesë të pranuar në punë, dy janë shqiptarë, dhe jo vetëm që janë shqiptarë, por janë edhe të përgatitur”, thotë ai.

Zoti Hasani shton se integrimi i suksesshëm i Maqedonisë së Veriut në strukturat ushtarake të NATO-s flet për përkushtimin e vendit, sepse parimet e Aleancës, sipas tij, nuk lejojnë diskriminimin e çfarëdo lloji.

Ndërkohë, zoti Bela thotë se Ministria po bën pengimin e avancimit të personelit dhe ngritjet e gradave ushtarake të oficerëve. Ai i referohet Planit të miratuar në Parlament, i cili buron nga Marrëveshja e Ohrit e që parashikon ngritjen në 35% të përfaqësuesve të komuniteteve joshumicë, përkatësisht në 25% të shqiptarëve në Mbrojtje (MM) dhe ushtri:

“Sipas Kushtetutës, Ligjit të Mbrojtjes, Ligjit për Shërbim në Armatë, Strategjisë për Mbrojtje, parashihet që lëvizja, avancimi i etnive joshumicë të bëhet jo vetëm në mënyrë horizontale dhe kuantitative, por edhe në mënyrë vertikale dhe kualitative. Dhe ne kemi kuadër, ndoshta jo të mjaftueshëm, por shtrohet pyetja pse kjo nuk është bërë deri tani?”

Por, Zëvendës-ministri Hasani thotë se në bazë të strukturës dhe organizimit të Armatës shqiptarët në hierarkinë ushtarake përfaqësohen me 50 përqind dhe veç kësaj janë të përgatitur dhe të përgjegjshëm:

“Gradën gjeneral nuk ta jep as Ministri i Mbrojtjes, as dikush tjetër në Ministri, por e jep Kryetari i shtetit. Në hierarkinë ushtarake janë të radhitura katër komanda dhe atë: Baza e Logjistikës, e cila udhëhiqet nga një shqiptar (Muharrem Muharremi), Komanda e Operacioneve, një nga Top-1 në kierarkinë ushtarake udhëhiqet nga gjeneral Besnik Emini dhe janë dy njësi dhe komanda të tjera të cilat udhëhiqen nga ushtarakë të tjerë”.

Zoti Bela ka ndjekur në rrugë institucionale ankesat e tij, ndërsa ka njoftuar një sërë institucionesh të vendit dhe zyra ndërkombëtare për atë që ai i konsideron padrejtësi dhe diskriminim. Edhe punonjës të tjerë duke folur në kushte anonimiteti me Zërin e Amerikës, ankohen për parregullsi, diskriminim; për mosvlerësimin e kontributit të tyre në Ministrinë e Mbrojtjes, teksa kanë ngritur ankesa në Komisionin për Mbrojtje nga Diskriminimi.

Koloneli Bela ka hedhur në gjyq tashmë ish-ministren e Mbrojtjes, Radmilla Sheqerinska dhe dy përfaqësues të tjerë të Ministrisë. Padia është ngritur gati dy vjet më parë, por gjykatat nuk e kanë proceduar lëndën. Zyra e Avokatit të Popullit e cila është interesuar për rastin, ka marrë përgjigjen nga Gjykata Themelore se “zvarritja e procedimit të lëndëve që kanë të bëjnë me të drejtat në vendet e punës po bëhet për shkak të mungesës së gjykatësve”.

“Për dy vjet më janë caktuar katër seanca përgatitore (në gjykatë); asnjëra nuk është mbajtur, e nga ana tjetër më janë ndërruar pesë gjykatës”.

Zëri i Amerikës i kërkoi zonjës Sheqerinska që të prononcohej deri sa ajo ishte në detyrë, por nuk mori përgjigje nga zyra e saj.

Megjithatë, gjendja në armatë dhe në mbrojtje nuk mund të krahasohet me atë të një dekade më parë, kur shqiptarët vështirë arrinin deri tek gradat e larta në ushtri.

Ka pasur dy mininistra të Mbrojtjes në vitet 2011 – 2014, të cilët kanë qenë shqiptarë.

Zbatimi në praktikë i Marrëveshjes së Ohrit ka marrë kohë dhe jo gjithkund respektohet. Por nga ana tjetër, ka ngritur dukshëm shkallën e përfaqësimit të komuniteteve në institucionet shtetërore dhe publike, ndonëse nuk përjashtohen raste të padrejtësive./VOA

Continue Reading

Lajme

Regjistrohen 1.913 raste të reja me Covid-19

Published

on

By

Regjistrohen 1.913 raste të reja me Covid-19

Ministria e Shëndetësisë njofton se gjatë 24 orëve të fundit në mbarë vendin nga 7.219 teste të kryera janë regjistruar 1.913 raste të reja me virusin korona, përcjell TV21. 888 raste janë regjistruar vetëm në Shkup.

Autoritetet shëndetësore njoftojnë se janë regjistruar edhe 1.353 pacientë të shëruar.

Si pasojë e komplikimeve nga Covid-19, brenda 24 orëve janë regjistruar 16 viktima. Ndërkaq, nga MSh njoftojnë se 5 pacientë të tjerë që kanë ndërruar jetë në periudhën prej 6.01.2022 deri 19.01.2022 janë regjistruar në raportin e sotëm për Covid-19.

Që nga fillimi i pandemisë, në vendin tonë janë regjistruar gjithsej 2254.857 raste, prej të cilëve 226.409 janë shëruar, kurse 8.198 kanë ndërruar jetë. Vendi aktualisht numëron 20.250 raste aktive me koronavirus.

Continue Reading

Lajme

“BEG” do të duhet t’i kthejë paratë shtetit

Published

on

By

“BEG” do të duhet t’i kthejë paratë shtetit

Gazetare: Andrea Çobanova/ALSAT

Balkan Energy Group do të detyrohet të kthejë në buxhetin e shtetit vitin e ardhshëm të gjitha paratë që do ti merr, shkruan Alsat.

Kjo është pjesë e marrëveshjes së nënshkruar mes BEG-ut dhe kompanisë shtetërore EMV, e cila përkohësisht e mori menaxhimin e ngrohjes në Shkup.

I gjithë funksionimi i BEG-ut deri në fund të sezonit të ngrohjes do të kushtëzohet me nënshkrime të lidhura. Pa nënshkrimin e një personi të autorizuar nga EMV-ja, kompania nuk do të jetë në gjendje të marrë asnjë vendim, kontratë apo të bëjë pagesa.

“Balkan Energy garanton për fondet e investuara, të marra nga shteti me faturë të firmosur nga themeluesi i Balkan Energy. Kthimi i fondeve në Shoqatën Aksionare EMV do të realizohet në vitin 2023 pas vendimit të Komisionit Rregullator të Energjetikës, për përcaktimin e kostove për sezonin e ngrohjes”, thonw nga Elektranat e Maqedonisë së Veriut.

Gjashtë milionë eurot, që Qeveria do t’ia kalojë EMV-së do të përdoren për furnizim me gaz për prodhimin e ngrohjes. Detyrim i elektranave shtetërore, përveç menaxhimit, do të jetë edhe dërgimi i raporteve financiare mujore në Qeveri. Për momentin, vetëm këto gjashtë milionë euro do të ndahen nga buxheti, por varësisht nga çmimi i gazit, nuk ka një qëndrim konkret nga Qeveria se sa mund t’i kushtojë shtetit në mënyrë shtesë kriza me ngrohjen qendrore në kryeqytet./ Alsat.mk

Continue Reading

Aktuale