Connect with us

Kosovë

Haradinaj publikon 100 prioritetet e qeverisjes së tij

Published

on

Në profilin e tij në Facebook, Haradinaj ka shkruar ‘100 zotimet e mia’, duke i bashkëngjitur edhe disa fotografi.

Më poshtë gjeni 100 zotimet e Haradinajt:

PREMTIMET E 100% KOSOVË

 1. Kosova e 17 shkurtit, taksa deri në njohje, jo ndarje, jo “Dodik Republikë”
 2. Statusi i Kandidatit për BE (Aplikim deri në fund të vitit 2020).
 3. Përmbyllja e vendimit për liberalizimin e vizave brenda vitit 2020.
 4. Rritje ekonimike 6 % në pjesën e parë të mandatit, 8 % deri në fund të mandatit.
 5. 25-30 mijë vende të reja pune për çdo vit.
 6. Subvencionim nga shteti deri në 50 % të pagës, për çdo punësim fillestar të bizneseve prodhuese.
 7. Investim direkt për 10.000 të trajnuar për IT dhe programim.
 8. Paga minimale 250 Euro, deri në fund të mandatit 350 Euro.
 9. Rritje e pagave deri në 10% çdo vit.
 10. Buxheti mbi 3 miliardë deri në fund të mandatit
 11. Uljen e evazionit dhe ekonomisë joformale, së paku 4% në vit;
 12. Autostrada e Dukagjinit
 13. “Bondstili Ekonomik“ – Gjakovë ( funksionalizimi i plotë )
 14. Autostrada Hekurudhore e Kombit
 15. Termocentrali i ri – Kosova e Re
 16. Energji e ripërtëritshme shtesë. Minimum 30 % të kapaciteteve prodhuese të energjisë.
 17. Prishtina e Re
 18. Aktivizimi i plotë i Trepçës
 19. Ndërtimi i unazës së jashtme (Qarkorja e Prishtinës) – Prishtinë
 20. Parku Inovativ dhe Trajnues Kosovaro-Gjerman (funksionalizimi i plotë) – Prizren
 21. Investime në partneritet publiko-privat përgjatë rrjedhës së Drinit të Bardhë
 22. Qendra Olimpike “Majlinda Kelmendi” – Pejë
 23. Qendra për Energji të Ripërtëritshme – Mitrovicë
 24. Stadium i Qytetit – Gjakovë
 25. Qendra Nacionale e Panaireve – Ferizaj
 26. Qendra Nacionale e rehabilitimit nga varësia e narkotikëve
 27. Ndërtimi i Spitalit të qytetit – Prishtinë
 28. 5 liqej akumulues – zgjidhje afatgjatë për ujë të pijes dhe ujitjes në nivel nacional.
 29. Përfundimi final i projekteve me rëndësi në infrastrukturë:
  • Prishtinë –Pejë (pjesa e mbetur Kijevë-Zahaq)
  • Prishtinë-Gjilan
  • Prishtinë-Mitrovicë
  • Prishtinë-Podujevë
  • Besi – Merdare (Rrjeti R7, Durrës-Morinë-Prishtinë-Merdare)
  • Klinë – Gjakovë
  • Zgjatja e pistës së Aeroportit “Adem Jashari”. Aeroporti më modern në rajon për aeroplan të distancave të largëta.
  • Modernizim i rrjetit hekurudhor (Fushë Kosovë – Hani i Elezit dhe Fushë Kosovë-Mitrovicë)
  • Zgjerimi i hyrjeve dhe daljeve të qyteteve Prizren, Gjilan dhe Ferizaj
 30. Zhvillimi i projekteve me partneritet publiko-privat i zonave rurale e turistike si Restelica, Kompleksi i Alpeve, Rugova dhe Parku i Sharrit.
 31. Ndërtimi i Stadiumit Kombëtar të Kosovës
 32. Rritja e pagesave direkte – subvencioneve për bujqësi:
 • Vreshtari nga 1000 € në 1300 € për hektar
 • Perimtari nga 300 € në 600 € për hektar
 • Drithëra nga 150 € në 300 € për hektar
 1. Shtesat e Fëmijëve – program nacional
 2. Ligji për mbrojtjen e Investimeve nga Diaspora
 3. Ligji për Qeverinë – Reduktimi i numrit të Ministrive
 4. Pasaporta e Kosovës për shqiptarët e Luginës së Preshevës
 5. Mediat – pjesë e ligjit për sponzorizim.
 6. Harta e Gjelbërt e Kosovës – Brezi i ulët i gjelbërt përmes hapësirave unike gjelbëruese në tërë territorin e Kosovës.
 7. Program nacional për reduktimin e ndotjes – eleminimi i përdorimit të qymyrit nga bizneset dhe amvisëritë dhe minimizim të përdorimit të drurit për nxemje. Programe subvencionimi të vazhdueshme nga Qeveria.
 8. Zero taksë administrative për regjistrim të veturave. Taksa rrugore dhe ajo ekologjike do të ridizajnohet.
 9. Rritje e buxhetit për mbrojtje deri në 2% të BPV, sipas standardeve të NATO-s
 10. Thellim i partneritetit strategjik me SHBA-të në fushën e mbrojtjes
 11. Modernizim me pajisje dhe armatim ushtarak
 12. Qendra Kombëtare kundër Terrorizmit – Kosova pjesë e luftës kundër Terrorizmit
 13. Byroja Nacionale e Hetimeve – forcim i luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit,
 14. Themelimi i Policisë Komunale të Prishtinës
 15. 2000 policë shtesë deri në fund të mandatit.
 16. + 100 gjyqtarë shtesë – mbështetje për sistemin e drejtësisë
 17. + 100 prokurorë të rinjë – forcim i luftës kundër krimit dhe korrupsionit
 18. Pagesa e TVSH-së brenda vendit dhe në shitje (implemetim i ligjit për TVSH).
 19. Lirim nga TVSH për faturat e paarkëtuara.
 20. Lirimi nga tatimi i kallove dhe skrapit
 21. Pagesa e akcizës në shitje
 22. Rimbursimi i humbjes.
 23. Arka fiskale pa tarifa dhe ngarkesa tjera.
 24. Minimizimi i ndëshkimit të bizneseve nga ATK.
 25. Eliminimi i akcizës për gaz dhe naftë për bujqësi.
 26. Lirim nga Tatimi në fitim për produktet vendore të eksportuara.
 27. Vetëm 4% tatim në të ardhura për punëtorët në prodhim.
 28. Eliminimi i “maksigrafit” në furnizim të energjisë për biznese.
 29. Ligji për tregtinë e jashtme dhe të brendshme (mbron prodhuesit vendor)
 30. Lehtësira të veçanta fiskale dhe administrative për zona të veçanta ekonomike (me vendime qeveritare, p.sh. Zona Amerikane në Gjakovë, Zona Gjermane në Prizren, etj).
 31. Krijimi i Fondit për Zhvillim (për bizneset ekzistuese dhe investimet e reja)
 32. Krijimi i Fondit për Punësim (psh. punësimi pwrmes investimeve të reja subvencionohet pasi të dëshmohet nga ATK)
 33. Mbështetja e eksporteve (investim në degë të caktuara që krijojnë vende pune dhe përmirësojnë bilancin tregtar)
 34. Themelimi i zonave ekonomike;
 • 2 me partneritet ndërkombëtar,
 • 1 virtuale,
 • 2 IT dhe shërbime,
 • 2 specifike.
 1. Mekanizma preferencial për tatimpagues të rregulltë si vegël për fiskalizimin sa më të madh të ekonomisë.
 2. Zgjerimi i games së produkteve me 8% TVSH;
 3. Themelimi i Fondit të Performancës së komunave për investime dhe vende pune (10 milion).
 4. Kalimi i pronave të nevojshme për zhvillim ekonomik nga AKP në pronësi të komunave.
 5. Rrjet unik kombëtar i sistemit të ujitjes së tokave bujqësore.
 6. AgroFondi për sigurimin e dëmeve bujqësore
 7. Fondi për kosolidimin e tokave bujqësore (oazat bujqësore)
 8. Impiante për Trajtimin e Ujërave të Zeza për të gjithë Kosovën. Brenda mandatit qeverisës, kompletim i plotë i infrastruktures për trajtim të këtyre ujërave.
 9. Fondi për Sigurim Shëndetësor
 10. Pension i parakohshëm për sektorët specifik
 11. Depolitizim i punësimit në sektorin publik përmes rekrutimit digjital
 12. Ndërtimi i 40 qerdheve të reja publike varësisht nga nevojat e qyteteve.
 13. Mjeku në shkolla (standardizimi i kontrolleve sistematike mjekësore)
 14. Implementimi i kurrikulës standard në të gjitha kopshtet/çerdhet e Kosovës
 15. Rritja e kuotës për stafin e edukatorëve për secilën komunë
 16. Mësimi gjithëditor
 17. Riorganizimi i shkollave: të përmbushet standardi i numrit të nxënësve për klasë (15-25)
 18. Shujta të shëndetshme për nxënësit e shkollave fillore
 19. Pajisja e shkollave me laboratorët përkatës
 20. Digjitalizimi i literatures shkollore;
 21. Shkolla profesionale – Ridestinimi i tyre për nevojat e tregut;
 22. Edukimi digjital – Futja e lëndës së Kodimit në gjimnazet matematikore/natyrore;
 23. Fond për bursa për të gjitha nivelet për studime jasht dhe brenda vendit, në veçanti për programet deficitare;
 24. Biblioteka elektronike me qasje në bibliotekat ndërkombëtare
 25. Krijimi i Këshillit Kombëtar për Shkencë;
 26. Hapja e profileve në harmoni me potencialet minerale
 27. Fuqizim i plotë i institucionit të Mjekut Familjar.
 28. Institucionalizim i Kujdesit Shëndetësor Shtëpiak.
 29. Çdo vit do të inkuadrohen 200 mjekë të rinjë të specializuar në fushat më të rëndësishme të shëndetësisë, duke i përdorur projektet e veçanta.
 30. Decentralizim i sistemit të shërbimit shëndetësor sekondar.
 31. Rregull për siguri në ndërtim;
 32. Digjitalizimi i plotë i Administratës,
 33. Procedura transparente të tenderimit duke aplikuar “OPEN CONTRACTING DATA STANDARD”
 34. Zbatimi 100% i prokurimit elektronik.https://www.facebook.com/RamushHaradinajOfficial/photos/pcb.1353695634754847/1353692418088502/?type=3&theater

 

Continue Reading

Kosovë

Voton Kryeministri Kurti, zotohet se do të punojë në fuqizimin e komunave

Published

on

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka hedhur votën e tij.

Kurti ka thënë se si qytetar i Kosovës ka shfrytëzuar të drejtën për të votuar.

“Si qytetar i Republikës posa ushtrova të drejtën për të votuar në këto zgjedhje të lira. Qytetarët në Kosovë sot vendosin se kush do të vendos, përcaktohet se kush do të jenë udhëheqësit e tyre. Inkurajoj të gjithë qytetarët që të shfrytëzojnë këtë moment demokracie”, tha Kurti para mediave.

Gjithashtu, Kurti u zotua që së bashku me Qeverinë do të punojë në fuqizimin e komunave.

“Si kryeministër unë bashkë me qeverinë tonë do të punojë në fuqizimin komunave. 4 vite të mbara, të mira i presin qytetarët anekënd Kosovës ku ata jetojnë dhe punojnë”, deklaroi ai.

Qendrat e votimit janë hapur në ora 07:00, dhe qytetarët kanë të drejtë të votojnë deri në ora 19:00.

Continue Reading

Kosovë

KFOR-i largohet nga pika kufitare në Jarinje (Video)

Published

on

Tashmë edhe zyrtarisht janë larguar nga pika kufitare në Jarinje, trupat e KFOR-it, pas qëndrimit të tyre dyjavor, si rezultat i zhvillimeve që ndodhën me masën e reciprocitetit me targat.

Në këtë zonë nuk janë parë madje as rrugës prezencë të trupave ndërkombëtare të NATO-s.

Detaje më të zgjeruara nga gazetari Besnik Tahiri.

Continue Reading

Kosovë

Vidhet kasaforta me para në xhaminë e Rahovecit

Published

on

Një vjedhje e rëndë ka ndodhur dje në një xhami në Rahovec.

Policia njofton se persona të panjohur kanë depërtuar brenda xhamisë dhe kanë vjedhur kasafortën me para.

Nuk raportohet për të arrestuar, ndërsa rasti po hetohet.

Njoftimi i plotë i Policisë:

VJEDHJE E RËNDË/Rahovec 16.10.2021 – 02:25. Ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se persona të panjohur, me forcë kanë depërtuar në brendinë Xhamisë dhe kanë vjedhur një kasafortë me para. Rasti është duke u hetuar.

Continue Reading

Aktuale