Connect with us

Kulturë

Mbi Etikën – Bujar Plloshtani

Published

on

Ese nga Bujar Plloshtani, pjesë e shkëputur nga libri i tij “Etikë dhe Politikë”. Esetë nga ky libër, autori do ti publikojë në in7, në ditët dhe javët në vazhdim. Lexim të këndshëm!

MBI ETIKËN

Fjalën «Etikë» për herë të parë e kemi hasur te filozofi i njohur Aristoteli (384-322 para erës sonë). Fjala «Etikë» vjen nga greqishtja (Ethos – shprehi, sjellje, zakon, karakter). Etika, ndryshe si degë e filozofisë është shkencë mbi moralin që llogaritet si disiplinë ndër më të vjetrat në filozofi, e cila merret me studimin e të Mirës dhe të Keqes dhe detyrimet që dalin nga parimet e vlerave morale. Kjo disiplinë kryesisht merret me tërësinë e normave apo sjell­jeve të njeriut dhe shoqërisë, të vlerave theme­lore të marrëdhënieve njerëzore, që e ngërthen bazën e sjelljeve ku nga nocioni i moralit konsiderohen të Mira ose të Këqija.

Etika përkufizohet shpeshherë si parimet morale që e përcaktojnë normën apo sjelljen se çfarë konsiderohet e Drejtë dhe e Gabuar; e Mirë dhe e Keqe apo e Lejuar dhe e Palejuar. Duke u nisur nga këto përkufizime vijmë në mendimin se etika është veprim apo mënyrë e sjelljes, që kryesisht ka për synim parimet e vlerave njerëzore dhe bindjeve shpirtërore që dalin nga parimet apo praktikat morale. Etika si disiplinë e filozofisë, e cila në mënyrë metodike dhe sistematike studion veprimin moral. Etika i mundëson individit përshtatjen e lirisë së tij krahas të tjerëve. Kështu që, roli i etikës është veprimi apo mënyra e jetesës në bashkësi me të tjerët. Etika përbën në esencë vlerat e moralit që shquajnë veprimet ose sjelljet njerëzore.

Çështjet etike si: e mira, e keqja, e lejueshmja, e palejueshmja, e drejta, e padrejta, e vërteta, e pavërteta janë çështje morale të lidhura ngushtë me njohjen dhe vlerësimin e sjelljes së njeriut me rregullin e natyrës, pasi njeriu, përpos dëshirës për të njohur të vërtetën dhe përcaktimin e sjelljes në shoqëri, ai shpreh synimin për vlerësimin e njohjes për ta përvetësuar brenda tij si vlerë shpirtërore e humane.

Filozofi Immanuel Kant, moralin e mendonte vetvetiu si çështje morale, pasi veprojmë moralisht për shkak të vetë moralit dhe jo për ndonjë gjë tjetër. Kanti, si filozof kritik paraqitet në tri botë­kup­time shkencore edhe atë si i Filozofisë: në aftësitë e arsyes njerëzore; i Shkencës: koncepti për botën e jashtme; dhe i Moralit: parimi i sjelljes, koncepti i detyrës etike. Kanti mendonte se, nëse një ligj moral ishte i vlefshëm për të si një qenie racionale, atëherë ky ligj moral duhet të ishte i vle­fshëm për të gjitha qeniet racionale. Etika kantiane është deontologjike, që do të thotë se ajo që ka rëndësi është qëllimi dhe jo rezultati. Filozofia morale e tij bazohet në dy ide kryesore:

– Vullneti i Mirë, duhet të krahasohet me qëllimet e mira. Për Kantin, veprimi mund të jetë i mirë, vetëm nëse është realizuar nga vullneti i mirë.

– Detyra, sipas kësaj ideje personi mund të themi se vepron mirë nëse e kryen detyrën e tij. Secili mund ta dijë detyrën e tij duke e përdorur arsyen njerëzore.

Duhet theksuar si fillim se gnoseologjia është në unitet me logjikën dialektike të Hegelit. Dialek­tika në filozofinë e Hegelit është ligji i realitetit dhe metodë. Në mënyrë dialektike, Hegeli dëshmon se shteti moral mundësohet përmes realizimit të lirisë së qytetarit dhe jo prej mohimit të lirisë së tij. Kështu që, Hegeli shkruante që «morali i një shteti është realizimi i frymës/shpirtit objektiv». Botëkup­timi mbi etikën si veprim moral duhet të jetë në përputhje me elementin e të qenurit i arsyeshëm.

Krahasimisht, procesi moral duhet të mbësh­tetet te mënyra e sjelljes, që duhet të jetë real dhe i arsyeshëm dhe anasjelltas. Pas çdo veprimi të arsyeshëm rrjedhimisht duhet të kemi dhe veprim real dhe të drejtë, ashtu sikurse pas çdo veprimi të moralshëm duhet të kemi veprim të arsyeshëm. Sipas filozofit Kant, procedura morale vetvetiu është morale, për faktin se veprojmë moralisht për arsye të vetë moralit e jo për ndonjë qëllim tjetër.

Themeluesi i filozofisë politike dhe morale angleze, Thomas Hobbes në lidhje me virtytet e moralit ishte i mendimit se të gjithë qeniet njerë­zore janë të një mendimi se paqja është ves i mirë; dhe se ligjet e tjera natyrore si (drejtësia, mirënjohja, mo­destia, paanësia, shpirtmirësia) janë virtyte morale.[1]

Etika, ndryshe kërkon nga njeriu apo shoqëria të orientohen për qëllimet dhe veprat e mira. Domethënë, etika na mëson të dimë se çfarë është e Mirë dhe çfarë është e Keqe. Individi në veçanti, por dhe shoqëria në përgjithësi duhet të jenë të arsye­shëm dhe njëkohësisht real, sepse duhet të kontri­buojnë në ngritjen e vlerave intuitive e shpirtërore; ndërkaq, politika nismën e vet e ka në ushtrimin dhe kontrollin e pushtetit me të gjitha mjetet e mundshme për t’ia arritur qëllimit të caktuar. Etika përmbush individin ose shoqërinë me gjykime, sjellje dhe veprime morale të arsyeshme, që varësisht determinimit të tij të priret nga e Mira apo e Keqja. Politika ushtron veprimtaritë publike si proces për të marrë vendime kolektive ndaj problemeve të shoqërisë.

Veprimi i arsyeshëm në politikë mund të kuptohet edhe si bashkërenditje e sjelljeve të mira, duke i dhënë veprimtarisë politike trajtim të njëjtë për të gjithë. Veprimin e arsyeshëm në politikë mund ta kuptojmë si formë e përgjegjësisë shoqë­rore në interes të dobishëm. Veprimi i arsyeshëm në politikë duhet të formësohet përmes lidhjes së marrëveshjes shoqërore. Të drejtat individuale dhe kolektive duhet të ruhen në formë të përbashkët, me qëllim të fitohet stabiliteti, siguria dhe marrë­dhëniet e mira të bashkëjetesës. Prandaj, veprimet në politikë duhet të jenë udhë për të cilën kalon siguria dhe paqja e bashkëjetesës, dhe jo të jenë udhë për të cilën kalon pasiguria dhe konflikti i bashkëjetesës.

Një pjesë e mirë e filozofisë politike të Aristotelit bazohet në idenë e teleologjisë; që do të thotë se çdo gjë në natyrë ekziston për një arsye të veçantë. Etika e tij «Nicomachean», e cila përputhet së tepërmi me Politikën, argumentonte se qëllimi themelor i ekzistencës njerëzore është lumturia. Aristoteli në veprën e tij «Etika» shkruante për të Mirën e individit, bashkësisë dhe shtetit; ndërsa këto i përkisnin shkencës politike, që quhet etikë. Qëllimi kyç i politikës, sipas Aristotelit duhet të jetë e mira për njeriun. Pra, e mira e njeriut është në bashkërenditje me të mirën e bashkësisë dhe vetë shtetit. Aristoteli për mbrojtjen e të Mirës së individit, bashkësisë dhe shtetit shkruante: «Është e dëshirueshme dhe e kënaqshme që të përftosh dhe të mbrosh Të Mirën e individit, por është fisnike, hyjnore dhe sublime, të përftosh dhe të mbrosh të Mirën e Komunitetit dhe të Shtetit.»[2]

Fushat kryesore të studimit të Etikës janë: 

  • Etika normative;
  • Meta-etika;
  • Etika krahasuese;
  • Etika e aplikuar.

 

[1] Hobbes, Thomas: Leviatani, Përkth. Agim Popa, Instituti i Studimeve Politike e Ligjore, Tiranë, 2000, f. 100.

[2] Aristoteli: Etika, Përkth. Hysni Bregu, Fllad, Tiranë, 2001, f. 23.

Continue Reading

Kulturë

Në gjurmët e mbretit të Epirit

Published

on

By

Në gjurmët e mbretit të Epirit

Nga Brixhilda Xhuraj

Prej dy javësh, vëmendja e arkeologëve shqiptarë dhe italianë është zhvendosur në qytetin e gurtë jugor, në Gjirokastër.

Pas disa vitesh ndërprerjeje, në dy site arkeologjike, kanë nisur gërmimet e specialistëve.

Një bashkëpunim mes Universitetit italian të Macerat-ës (UniMc), nën drejtimin e Roberto Perna-s, dhe Institutit të Arkeologjisë në Tiranë, me në krye Belisa Mukën, arkeologë dhe specialistë nga të dyja vendet po punojnë për të gjetur zbulime të reja.

Në një prononcim për Albanian Post, Muka ka shpjeguar se procesi i gërmimeve do të jetë “edhe për dy javë të tjera”.

Ajo thotë se gërmime po kryhen në Antigone, në dy sitet arkeologjike Hadrianopol dhe Paleokastër, në kuadër të projektit “Lugina e Drinosit”.

Hulumtimet financohen nga Programi i Kërkimeve Arkeologjike të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe gëzojnë mbështetjen organizative të Bashkisë Gjirokastër dhe Drejtorisë Rajonale të Monumenteve të Gjirokastrës.

Ndryshe nga paraardhësit e tij, ky projekt synon të aplikojë në Shqipëri modelin më të fundit të menaxhimit të Parqeve arkeologjike.

Ai ka gjetur aplikim në provincën e Macerat-ës, por tanimë do të gjejë shtrirje edhe në të gjithë zonën e Adriatikut.

Kjo duke filluar me Greqinë, Kroacinë, Slloveninë, Serbinë, Italinë dhe Shqipërinë.

Tanimë hulumtimet arkeologjikë do të kryhen nëpërmjet dronëve, skanerëve lazer dhe rindërtimeve 3D.

Gjatë ditës së parë të gërmimeve, profesori italian Perna, bëri me dije se gërmimet arkeologjike të këtij viti kanë nisur në tri hapësira: Palokastër, gërmimet gjeofizike në Hadrianopoli, dhe si risi e misionit të këtij viti janë gërmimet në Parkun Arkeologjik të Antigonesë.

Antigonea u ndërtua në shekullin e III p.e.s. dhe “mbijetoi për rreth 150 vite”.

Emri dëshmon se ai duhet të jetë themeluar nga mbreti Pirro rreth vitit 290 p.e.s. për nder të gruas së tij Antigonesë, bija e mbretit Ptoleme të Egjiptit.

Një ekip nga Universiteti i Camerino, i drejtuar nga Antonio Schettino dhe i përfshirë në mision, po kryen hetime gjeofizike në Hadrianopolis, një qytet romak i studiuar nga tashmë nga UniMc që nga viti 2006.

Gjatë të njëjtës periudhë, arkeologët e UniMc, në bashkëpunim me profesorët Barbara Fidanza dhe Eleonora Cutrini, arkitektët Corrado Gamberoni dhe Ilenia Pierantoni, dhe me restauruesin Giuseppe Mantella do të vazhdojnë gjithashtu përpunimin e “Hartimit dhe zbatimit të Planeve të Menaxhimit” në këtë projekt.

Këtë vit kërkimet synojnë edhe identifikimin e teatrit.

Lugina e Drinos është vlerësuar nga specialistët si një nga mrekullitë arkeologjike të Shqipërisë, pasi aty ndodhen 15 kala e mbi dhjetë site.

Për këtë arsye, ajo është pjesë e UNESCO-s.

Gjetjet e reja do të hedhin dritë për disa periudha historike, duke e kthyer Luginën në një destinacion të rëndësishëm kulturor-turistik. /Albanianpost.com

 

Continue Reading

Kulturë

Ja kush është Abdulrazak Gurnah, fituesi i çmimit “Nobel” për Letërsi

Published

on

Shkrimtari Abdulrazak Gurnah, me origjinë nga Zanzibari i Tanzanisë është shpallur fituesi i çmimit “Nobel” për letërsi këtë vit nga Akademia Suedeze.

Komiteti i “Nobel”-it i Akademisë Suedeze vlerësoi kontributin letrarë të Gurnah në trajtimin e temave të refugjatëve, pasojave të kolonializimit, postkolonializimit.

Nobelisti Gurnah pak ose aspak i njohur për audiencën shqiptare, ka shkruar dhjetëra romane e tregime përmes së cilave trajtohet fati i refugjatëve, sidomos afrikanë përballë kulturave edhe paragjykimet nga më të ndryshme.

Gurnah u bë i njohur si shkrimtar në Britaninë e Madhe ku edhe jeton që nga viti 1960.

“Çmimi ‘Nobel’ për 2021 i jepet romancierit Abdulrazak Gurnah, për depërtimin e tij të pa kompromis, thellimin e pa kompromis dhe emocional në efektet e kolonializmit dhe fatit të refugjatëve në hendekun mes kulturave dhe kontinenteve”, thuhet në njoftimin e Akademisë Suedeze.

Romanet e tij tërhiqen nga përshkrimet stereotipie dhe na hapin shikimin drejt një Afrike Lindore të larmishme kulturore, të panjohur për shumë në pjesë të tjera të botës.

“Në universin letrar të Gurnah, gjithçka po ndryshon – kujtimet, emrat, identitetet. Kjo ndoshta sepse projekti i tij nuk mund të arrijë përfundimin në asnjë kuptim përfundimtar. Një eksplorim i pafund i nxitur nga pasioni intelektual është i pranishëm në të gjithë librat e tij dhe po aq i spikatur tani, në Afterlives, si kur filloi të shkruante si një refugjat 21-vjeçar”, thuhet ndër të tjerash në njoftimin e Komitetit të “Nobel”-it të Akademisë Suedeze.

Veprat e tij, “Paradise”, “By the sea”, “Dottie”, “The Last Gift”, por edhe veprat tjera sillen rreth fatit të refugjatëve.

Nobelisti Abdulrazak Gurnah ka lindi në vitin 1948 në ishullin Zanzibar të Tanzanisë. Aty jetoni deri në moshën 18 vjeçare, derisa në viti 1960 u vendos si refugjat në Britaninë e Madhe.

Për shkak të zhvillimeve politike në Tanzani, Guurnah jetoi larg vendlindjes pa mundësi kthimi për shumë vjet. Gjë e zëvendësoi me përshkrimet e mrekullueshme në librat e tij.

Gurnah punoi si profesor i Letërsive angleze dhe postkoloniale në Universitetin e Kent në Canterbury.

Vitin e kaluar çmimin “Nobel” e mori shkrimtarja amerikane Louise Glück.

Që nga 1901 e deri më sot këtë çmim e kanë marrë 114 persona.

Në garë për këtë çmime edhe këtë viti ishte shkrimtari Ismail Kadare që ishte nominuar nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë./Kallxo/

Continue Reading

Kulturë

Edhe këtë vit nuk do të ketë ceremoni për ndarjen e çmimeve Nobel

Published

on

Nuk do të ketë asnjë ceremoni në Stokholm këtë vit dhe medaljet do t`i shkojnë në shtëpi të gjithë fituesve. Ky është vendimi i marrë për të dytin vit radhazi, si pasojë e kufizimeve të Covid-19. Edhe këtë herë, si vitin e kaluar, festa do të bëhet online, nga kompjuteri.

“Mendojmë se të gjithë do të donin që pandemia Covid-19 të kishte mbaruar, por nuk kemi mbërritur ende në këtë pikë”, thuhet në deklaratën zyrtare të Fondacionit Nobel.

Organizatorët shtojnë se shpresojnë të mbajnë një ceremoni të vogël, pavarësisht se laureatët nuk do jenë të pranishëm dhe atë ta transmetojnë live. Kjo është ende në diskutim. Çmimet Nobel të këtij viti, të dhëna për arritjet në mjekësi, fizikë, kimi, letërsi, paqe dhe ekonomi, do të shpallen nga 4 tetori deri më 11.

Continue Reading

Aktuale